DSI bronnen en afkoppelen regenwaterafvoer

Aanleg van DSI bronnen in opdracht van de Gemeente Apeldoorn.

Om iedere inwoner en gebruiker van een fijne leefomgeving te kunnen laten genieten is ons werk van groot belang. Op de toekomst gericht zijn wij bezig met klimaatadaptatie. Dat wil zeggen dat we in ons werk rekening houden met de mogelijke veranderingen in het klimaat van ons land en de gevolgen daarvan.

Afkoppelen hemelwaterafvoer

Afhankelijk van de gesteldheid van de bodem kan bijvoorbeeld een afvoer van regenwater worden afgekoppeld van het riool. Dat betekent dat het regenwater wel of niet gefilterd in de bodem verdwijnt. Zeker bij zware regenbuien is dit een oplossing wanneer het riool het water niet aankan. Wij kunnen ter plaatse de bodem onderzoeken en een advies uitbrengen over de mogelijkheden van de opvang en/of afvoer van regenwater.

Meer informatie:

5 + 13 =