Aanleg bestrating Heuvellaanschool

Afkoppelen van de regenwaterafvoer en het bestraten van het schoolplein van de Heuvellaanschool in opdracht van de Gemeente Apeldoorn.

Meer informatie:

8 + 13 =