Aanleg bestrating Heuvellaanschool

Afkoppelen van de regenwaterafvoer en het bestraten van het schoolplein van de Heuvellaanschool in opdracht van de Gemeente Apeldoorn.

Meer informatie:

5 + 3 =