Certificeringen en lidmaatschap

VOOR EEN GOEDE INFRASTRUCTUUR IN NEDERLAND

Het lidmaatschap van Bouwend Nederland houdt voor ons in dat wij kunnen terugvallen op een maatschappelijk georiënteerde organisatie voor de bouw. Wij kunnen hier terecht met vragen over aanbestedingsrecht, CAO-onderhandelingen. Kennis en kunde wordt gedeeld en ontwikkeld tijdens kennissessies die door Bouwend Nederland worden georganiseerd.
Het is ook een centrale inkooporganisatie voor o.a.. verzekeringen voor werknemers in de bouw.

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan en bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Zij erkennen en begeleiden de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. We maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen of een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen. Zij leveren feiten en cijfers, zoals de kans op stage, leerbaan en werk of trends en ontwikkelingen in de sector. En zij adviseren de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

De OBN is een vereniging van bestratingsbedrijven in Nederland. Het doel van de vereniging is het in ere houden van het ambacht, maar dan wel op de moderne manier. Als ‘Inrichters van de openbare ruimte’ zetten wij onze kennis en kunde in om de leefomgeving aan te leggen. Dat kan voor alle doelgroepen en met inzet van duurzame materialen.
De gezondheid van de medewerkers in de branche staat hoog in het vaandel. Daarom is innovatie heel belangrijk. Niet alleen oog voor nieuwe ontwikkelingen maar ook daadwerkelijk gebruik om duurzame inzet van medewerkers te borgen.

Stichting Erkenningsregeling Bestratingsbedrijven is een kwaliteitskeurmerk voor bedrijven die werkzaam zijn in de bestratingsbranche. Overheid en Semi-overheid kan aanspraak maken bij de SEB om de kwaliteitscontrole onafhankelijk te laten uitvoeren. Daarvan zijn de uitkomsten bindend waarmee dit een garantiekeurmerk is.
Personeel moet beschikken over aantoonbare diploma’s en vakkennis.

De VCA** is bedoeld voor de veiligheid van iedereen die op of in nabijheid van een project aanwezig is.
Dat betekent dat er aandacht wordt gegeven aan een veilige werkplek. Duidelijk zichtbaar voor iedereen. De logistieke planning is onderdeel van de VCA**, bedoeld om het aantal transportbewegingen te minimaliseren.
Voor opdrachtgevers is de VCA** certificering een bewijs dat de uitvoerende partij acht slaat op de veiligheid van de mensen.