Ontwerpen

 

EEN ONTWERP, DE BASIS VAN ELK PROJECT

Ieder plan vraagt om een degelijk ontwerp. Zeker wanneer vergunningen aangevraagd moeten worden. Zonder ontwerp kun je niet naar de volgende stap in het project:  de concrete uitvoering van de plannen.

Schaufeli Wegenbouw heeft ruime ervaring in het leveren van een ontwerp voor uw plan. Wanneer u een locatie bouw- of woonrijp wilt maken, een vergunning wilt aanvragen of een programma van eisen wilt opstellen, neem dan contact op.

Wij zijn aangesloten bij: